Tuotteet

Pajupoikien liiketoiminnan moottori on pajun biomassa, josta yritys tuottaa funktionaalisia biohiiliä. Näissä ratkaisuissa hiili sitoutuu käytännössä pysyvästi maahan. Pajupojat innovoi uusia tapoja kasvattaa, tuottaa ja jalostaa pajua. Innovointia ohjaa pajun luontainen kyky toimia ravinne- ja hiilinieluna.

Uudet ilmastotavoitteet korostavat vihreän infrastruktuurin merkitystä kaupunkisuunnittelussa. Tiivis kaupunkirakentaminen ja äärimmäiset sääilmiöt yhdistyneenä vettä läpäisemättömien pinta-alojen yleistymiseen johtaa hule- ja valumavesimäärien kasvuun. Hule- ja valumavesiä voidaan imeyttää, suodattaa, puhdistaa ja pidättää biohiilipohjaisissa kasvualustoissa. Viheralueiden ja -rakenteiden suunnittelussa ja hulevesien käsittelyssä innovaatiiviset biohiiliratkaisut tuottavat vihreitä ja elinvoimaisia kasvustoja.

Biohiilipohjaiset suodatinratkaisut puhdistavat matalaravinteisia vesiä. Ratkaisut perustuvat biohiilien omaisuuksiin sekä aktiivisiin kasveihin. Suodattimien hiilet voidaan hyödyntää maanparannuksessa.

Biohiilen käyttöalueet:
  • kasvualustat
  • kantavat kasvualustat
  • kukkapenkit
  • hulevesien hajautettu käsittely
  • kompostointi
  • suoto- tai valumavesien puhdistus