Biohiili kompostointiin

Biohiili ja komposti täydentävät toisiaan. Biohiili vaikuttaa kompostin stabiloitumisnopeuteen jo muutaman prosentin pitoisuutena. Biohiililisäys vähentää kompostoinnin ympäristövaikutuksia, kompostien kypsyttämiseen tarvittavaa tilaa ja kasvattaa kompostointilaitoksen kapasiteettia.

Biohiilen huokoinen rakenne:

  • vilkastuttaa mikrobitoimintaa
  • alentaa kompostin tiheyttä
  • helpottaa sekoitteen ilmastoitumista
  • imee kosteutta

Kasvihuonekaasujen ja (CH4 ja N2O) ja ammoniakin (NH3) haihtuminen vähenee:

  • vähemmän hajua, hajut muuttuvat
  • lataa biohiilen ravinteilla

Taloudelliset vaikutukset:

  • kompostointiaika lyhenee 5–10 %
  • hiilisekoitteinen mädätysjäännös on kompostoituna arvokas lannoitekäytössä

Biohiili biolaitoksissa