Biohiili suoto- ja valumavesien puhdistukseen


Pajupuhdistamo

Biohiili tarjoaa uusia ratkaisuja suoto- ja valumavesien käsittelyyn, sillä se imeyttää, suodattaa ja puhdistaa matalaravinteisia vesiä.

Esimerkiksi kuvan suodattimessa on yhdistetty puuhaketta ja biohiiltä.

Biohiileen voidaan ympätä valittuja mikrobeja, bakteereja ja mykorritsoja. Mykorritsat parantavat kasvien fosfaatin ottoa maaperästä ja tehostavat fosforin siirtoa kasvien juuristoon.

Kun kasvit käyttävät vettä ja ravinteita, puhdistamo ”tyhjenee”.

Pajupuhdistamo matalaravinteisten vesien käsittelyssä