Älykkäitä ratkaisuja biohiilestä

BIOHIILEN KÄYTTÖALUEET


 

Pajupojat Oy – WillowPartners on vuonna 2014 perustettu smart up -yritys. Yrityksen pääliiketoiminta on biohiilipohjaisten ratkaisujen tarjoaminen kasvualustoihin, ravinteiden sitomiseen ja käytön tehostamiseen sekä perustuotteet ja jatkojalostus funktionaalisiksi biohiiliksi. Yritys tuottaa biohiiliä omana tuotantona ja alihankkijoilla. Tavoitteemme on olla Suomen hiilinegatiivisin yritys.

MIKSI PAJU?


Pajut sitovat 14 000 kg hiilidioksidia hehtaarilla vuodessa.

Paju on ominaisuuksiltaan otollisin raaka-aine biohiileksi.

Hiilen lisääminen maaperään parantaa maaperää merkittävästi.